Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave


1.0 Algemeen


Opdrachten worden door Studio Maarten de Vries slechts geaccepteerd op deze algemene voorwaarden, die voor een ieder ter inzage zijn. Door het geven van de opdracht, accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden. Deze gelden voor alle activiteiten van eenmanszaak Studio Maarten de Vries.

Inleverpunt:
Studio Maarten de Vries
Cereskade 4
9503 GB Stadskanaal

Contactgegevens:
Tel.: 0597-854650 (werkdagen 09:00 tot 17:00)
E-mail:info@studiodevries.com
Website: www.studiodevries.com

1.1 Prijzen en Aanbiedingen


De prijzen op deze website worden bijgewerkt en up-to-date gehouden door Studio Maarten de Vries. Hoewel Studio Maarten de Vries haar uiterste best doet om de prijzen zo accuraat en actueel mogelijk te houden kunnen hierin fouten voorkomen. Indien er sprake is van een fout zal Studio Maarten de Vries al het mogelijke doen om de fout zo spoedig mogelijk te corrigeren. Tevens zullen klanten hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit kan door een melding op de website worden aangegeven en in andere gevallen per e-mail, telefoon, etc.

Het product zal dan tegen de normale prijs worden aangeboden, afhankelijk van de ernst en de toedracht van deze fout zal Studio Maarten de Vries zich loyaal opstellen en uit hoofde van service alle klachten naar volle tevreden afhandelen.

Alle prijzen zijn in euro’s.

Studio Maarten de Vries behoudt zich het recht voor haar aanbiedingen en tarieven te wijzigen. De opdrachtgever is gerechtigd om van een offerte af te zien. Zodra het materiaal is overhandigd aan Studio Maarten de Vries is de aanvraag onherroepelijk en is het niet meer mogelijk om de order kosteloos te annuleren.

1.2 Persoongegevens


Studio Maarten de Vries neemt bij een bestelling de volgende gegevens op:

  • (Achter)naam
  • Straat, postcode en Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Af te leveren producten

Deze gegevens zijn te allen tijden op te vragen bij Studio Maarten de Vries, ook kunt u eventuele wijzigingen per telefoon, e-mail of post melden, dit dient op tijd te gebeuren. Voor informationele en promotionele doeleinden kan Studio Maarten de Vries uw verstrekte gegevens voor interne doeleinden in gebruik nemen.

2.0 Bestellen


De bestellingen worden in de directe omgeving van Stadskanaal en Oude Pekela bij bestellingen boven de 500 euro eventueel gratis opgehaald en afgeleverd. Voor opdrachten die buiten deze regio vallen is het mogelijk om de bestellingen op te sturen of langs te brengen. Langsbrengen kan enkel op afspraak geschieden. De afspraak kan zowel per e-mail of telefoon worden gemaakt.

2.1 Breng- en haalservice


Indien u wenst dat de bestelling wordt opgehaald dan haalt Studio Maarten de Vries uw bestelling bij u op. De kosten bedragen hiervoor € 0,19 per kilometer vanaf het adres in Oude Pekela

2.2 Versturen


Alle verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het pakket zal aangetekend worden toegezonden. De verzendkosten zijn als volgt:

  • Aangetekend met handtekening voor ontvangst: € 8,15

2.2.1 Materiaal aanleveren per post


Ongeacht de verzendwijze zijn wij niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte post tenzij anders overeengekomen. Om het risico tot het minimum te beperken adviseren wij uw materiaal per aangetekende post te versturen. Afhankelijk van de grootte van uw zending is het raadzaam om het in een stevige doos en/of schuimen envelop te verpakken. Als u een doos gebruikt is het belangrijk dat u de leegte opvult met verpakkingsmateriaal.

Het postadres is:

  • Studio Maarten de Vries
  • Lubbermanswijk 17 A
  • 9665 NG
  • Oude Pekela

2.2.2 Belangrijke informatie voor het versturen


Voor het correct overzetten van uw materiaal is het belangrijk dat uw wensen kenbaar worden gemaakt middels een begeleidend schrijven. Hierin kunt u aangeven hoeveel materiaal u meegestuurd heeft, eventuele volgorde, welke videobanden of filmspoelen bij elkaar op één DVD mogen staan en de speelduur per band of spoel. Zo ook is het belangrijk dat u de banden terugspoelt naar het begin. Uiteraard kunt u ook aanvullende wensen opnemen in uw begeleidend schrijven. Tevens is het belangrijk dat u uw eigen adres toevoegt.

2.3 Bezoek op afspraak


Het is mogelijk om uw materiaal persoonlijk af te geven. Echter is deze dienst uitsluitend op afspraak mogelijk. Studio Maarten de Vries en de opdrachtgever dienen gezamenlijk een datum en tijdstip overeen te komen.

Andere mogelijkheden zijn uitgesloten. Het is dus noodzakelijk dat de datum en tijdstip per e-mail of telefonisch is bevestigd door Studio Maarten de Vries.

2.4 Levertijd


Studio Maarten de Vries doet haar uiterste best om alle bestellingen wat betreft het digitaliseren binnen 21 werkdagen geheel naar tevredenheid af te handelen. Indien Studio Maarten de Vries hier niet aan kan voldoen zal zij tijdig de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe datum melden.

De door Studio Maarten de Vries vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding kan nimmer lijden tot schadevergoeding of enige andere actie tegen Studio Maarten de Vries.

Het is mogelijk om een “spoedbestelling” te plaatsen. Het totale factuurbedrag zal dan verhoogd worden met 25 procent (25%) met garantie van een tijdige levering.

2.5 Privacy beleid


Opdrachtgever garandeert dat het door hem aangeboden audio- en beeldmateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en opdrachtgever vrijwaart Studio Maarten de Vries volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.

2.6 Eigendomsvoorbehoud


Geleverde producten blijven eigendom van Studio Maarten de Vries totdat de factuur betaald is. Het is daarom verboden voor de opdrachtgever om kopieën te maken van de door Studio Maarten de Vries geleverde producten totdat de volledige koopsom is voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze voorwaarden niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, dient de opdrachtgever ter zake door Studio Maarten de Vries gemaakte kosten te vergoeden.

2.7 Aansprakelijkheidsbeperking


Studio Maarten de Vries aanvaardt geen enkele verantwoording voor schade aan apparatuur van opdrachtgever of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

Studio Maarten de Vries is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

3.0 Betalingmethoden


Afhankelijk van de keus van de opdrachtgever kan de bestelling worden bezorgd of afgehaald. Ook de betaling kan variëren. Betaling kan zowel contant of middels een bankoverboeking.

3.1 Bankoverboeking


Als de smalfilm of videomateriaal gereed is sturen we u een e-mail of hebben telefonisch contact. We kunnen u dan meteen melden wat de kosten zijn en zullen zorgdragen voor verzending van het materiaal als u het bedrag aan ons heeft voldaan. Dit moet geschieden op het rekeningnummer NL12KNAB0257845380 t.n.v. “Studio Maarten de Vries”. Bij binnenkomst hiervan wordt de smalfilm of videomateriaal meteen aan u toegezonden. Als u het komt afhalen kunt u uiteraard bij ons ook contant betalen.

3.2 Contant


Indien de opdrachtgever ervoor kiest om contant te betalen zal Studio Maarten de Vries het totaalbedrag bij het overhandigen van de bestelling ontvangen. Wisselen kan vaak een probleem vormen zodat Studio Maarten de Vries verzoekt om het totaalbedrag gepast te voldoen.

4.0 Diensten


Studio Maarten de Vries houdt zich voornamelijk bezig met het digitaliseren van verschillende soorten media. Tevens kunnen er videoreportages gemaakt worden. Maar ook het ontwerpen van logo’s en websites behoort tot de mogelijkheden.

4.1 Digitaliseren van Media


Studio Maarten de Vries digitaliseert de volgende media; Smalfilm, 8mm, Super 8, Single 8, VHS, S-VHS, Mini-VHS, VHS-C, Betamax, Video 2000, Video-8, Hi8, Digital8, MiniDV, Foto’s, Dia’s, LP’s, Audio cassettebandjes etc.

Deze media wordt standaard overgezet op DVD of CD. Ook is het mogelijk om deze bestanden op een ander opslagmedium over te zetten.
Wegens de complexiteit van een ander medium verzoeken wij uw verzoek per e-mail te melden.

Per DVD kan maximaal 120 minuten film overgezet worden, indien een band of spoel langer is zal automatisch worden begonnen op een tweede DVD schijf.

Wegens de betere kwaliteit van MiniDV-bandjes is dit medium beperkt tot 60 minuten film per DVD.

Studio Maarten de Vries garandeert weinig tot geen kwaliteitsverlies bij het overzetten, maar uiteraard kan het resultaat nooit beter worden dan het origineel.

5.0 Klachten


Studio Maarten de Vries vindt het zeer belangrijk dat u als klant tevreden bent over haar diensten en service. Uw klachten zullen dan ook serieus worden genomen en Studio Maarten de Vries zal haar uiterste best doen om deze klachten naar volle tevredenheid af te handelen.

Voor eventuele klachten kunt u een e-mail sturen naar maarten@studiodevries.com of een brief sturen naar:

Studio Maarten de Vries
T.a.v. Maarten de Vries
Lubbermanswijk 17 A
9665 NG Oude Pekela